Přicházíme s nabídkou dalších kurzů v rámci Virtuální univerzity třetího věku: Včelařský rok a Genealogie.Hledáme své předky.

Více informací podáme v knihovně

VU3V podzim 2020