Srdečně vás zveme na besedu s Jaroslavem Rejchou, ale termín je posunut o týden dříve, než bylo uváděno v Novorolském zpravodaji. Takže do kalendáře si napište 16.dubna od 17 hodin u čaje v knihovně.