Čtenářské poplatky:

 • dospělí: 100,-
 • senioři: 50,-
 • studenti: 50,-
 • děti: 30,-
 • jednorázová registrace: 20,-

Ztráta dokumentu:

 • cena dokumentu + 50%
 • stejný výtisk dokumentu + 10,-
 • fotokopie dokumentu

Ztráta čtenářského průkazu:

 • děti: 10,-
 • dospělí: 20,-

Upomínky:

 1. 10,-
 2. 15,-
 3. 30
 4. 60,-
 5. 120,-
 6. 240,-

Kopírování:

 • A4 (jednostranně): 3,-
 • A4 (oboustranně): 5,-

Laminování:

 • A4: 20,-
 • A5: 15,-
 • průkaz: 10,-

Turistická známka: 30,-